Historie a současnost společnosti

Historie

Založení firmy jako soukromé přepravní společnosti se datuje k 6.9.1990. V témže roce byl pořízen první kamion a postupně byla nakupována další vozidla. V roce 1997 získala firma certifikát jakosti ISO 9001 na vnitrostátní a mezinárodní přepravu zboží pod řízenou teplotou (ATP) a přepravu nebezpečných látek (ADR). V roce 2000 vzniká společnost QUICKTRANS s.r.o., jejímž jednatelem je zakladatel Stanislav Schreiber. Na rozdíl od převážné většiny ostatních dopravních firem není vznik QUICKTRANSu spojen s privatizací celých či částí bývalých podniků ČSAD s dlouholetými tradicemi v provozování silniční motorové dopravy.

V současné době má společnost QUICKTRANS s.r.o. celkem 112 zaměstnanců a ve vozovém parku kolem stovky nákladních vozidel. Disponuje rozlehlým areálem ve Slušovicích se správní budovou, dílnami, mycí linkou a vlastní čerpací stanicí.Poskytuje kvalitní zázemí pro opravárenství, parkovací plochy a vlastní čerpací stanici nafty.

Majitel Stanislav Schreiber vzpomíná: "Když jsem se po sametové revoluci v roce 1990 rozhodl podnikat v oboru dopravy, začínal jsem skutečně od nuly. Konkrétně s jedním kamionem, na který jsem si půjčil peníze od kamarádů, protože v té době získat od banky úvěr na drobné podnikání bylo zcela nemožné. S kamionem jsem samozřejmě sám jezdil, stejně tak jsem si sám pro něj sháněl práci. Už tehdy to byly převážně přepravy do Skandinávie, na které jsme se ve firmě ještě do nedávna ve velké míře orientovali. Konkrétně jsem vozil slad z prostějovských sladoven do Švédska. Když se začalo dařit, koupil jsem v roce 1992 další kamion, najal dalšího řidiče. Postupně se počet vozidel rozšiřoval na čtyři, pět atd., stejně tak se navyšoval počet zaměstnanců. Zásadní rozvoj v podnikání - tehdy pořád pod hlavičkou Schreiber Stanislav QUICKTRANS - nastal od roku 1997, kdy jsme začali nakupovat deset až třicet vozů ročně. V roce 2000 došlo k přeměně firmy na právnický subjekt a ke vzniku QUICKTRANS s.r.o., která měla základní jmění ve výši 54 miliony korun a ve vozovém parku už 70 kamionů. Do firmy také nikdy nešly žádné finanční zdroje z "venku", takže jsme pořád ryze českou dopravní firmou. Tento fakt vždycky zdůrazňuji, protože si na něm zakládáme."